Nyheter

Free2Move Holding AB förvärv av Solortus AB är nu genomfört.

Tidigare annonserades att Free2Move Holding AB tecknat ett LoI med ägaren till Solortus AB med avsikten att förvärva bolaget till 100%, det köpet är nu genomfört. Free2Move tillträder 2021-09-08.

Förvärvet av Solortus AB är en del av en långsiktig satsning och en utveckling av vårt kunderbjudande där vi vill stärka fastighetsägarens driftnetto. Vi kan numera tillföra "Grön Energi" i vår lösning och i egen regi. Detta stärker inte bara vårt hållbarhetsarbete, utan ökar också möjligheten att paketera och försälja ytterligare klimatsmarta lösningar. Vi är övertygade om att kombinationen klimatsmarta lösningar och digital förvaltning och uppkoppling kommer vara alltmer prioriterat hos våra kunder. Genom förvärvet av Solortus AB stärker Free2Move inte bara sin affär och kundbas vi höjer även kompetensen bland våra anställda.

Solortus AB erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter. Bolaget grundades 2012 och har 10 anställda. Det senaste verk-samhetsåret uppgick omsättningen till cirka 18 miljoner. Bolaget är inriktade på förnybar energi genom solkraft men även lagring och laddstolpar för fastighetsägare.

Free2Moves Holding förvärvar 100 procent av aktierna i Solortus AB med tillträde 8 september 2021. Det överenskomna priset för aktierna är 4,5 MKR, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling.

- Solortus är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Move familjen. Vi ser att Solortus marknad är densamma fastighetsmarknad som vi själva verkar på och våra erbjudanden korrelerar bra ihop. Vidare får vi nu ytterligare kompetens inom förnybar energi, styr- och reglerteknik samt affärsområdet laddstolpar, säger Jan Ström, VD Free2Move AB (dotterbolag till Free2Move Holding AB).

- Vi ser fram emot att bli en del av Free2Move och komplettera gruppen med vår specialistkompetens och kunskap. Inom Solortus kan vi nu utveckla och bredda vårt kunderbjudande samt etablera verksamhet på fler orter, säger Martin Rosenblad, tidigare ägare till Solortus AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Martin Rosenblad
tidigare ägare till Solortus AB,
tel: +46 737 320 123,
e-post: martin@solortus.se

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Filer för nedladdning
1
2
...
28
>>
2022-07-01
Regulatorisk

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

  • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
  • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
  • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

2022-04-28
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll under torsdagen den 28 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden