Nyheter

Free2move erhåller order inom fastighetsautomation

Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större skala under 2017 och 2018.

Ordern innefattar en automationslösning där 2Connect plattformen kommer spela en central roll i kundens strategi att minska kostnader för energi samt öka kvaliteten på inomhusklimatet. Inom projekttiden finns även en utvärderingsperiod som skall klargöra hur mycket energi man kan spara med 2Connect. Alla fastigheter har olika energiprofil och med 2Connect är det nu för första gången möjligt för kunden att övervaka samt styra i realtid de olika fastigheterna i beståndet.

Kunden har valt att utnyttja en funktion i 2Connect med lokalt lagrad information i det så kallade "Fogget" som möjliggör kraftigt reducerade kostnader för drift i jämförelse med traditionella Cloud lösningar. Dessutom kommer systemet nyttjas på ett sätt som gör att det kan operera lokalt och autonomt utan att belasta överordnade system. För framtida integration i överliggande affärssystem har 2Connect öppna API'r (interface) mot de flesta standards.

I Sverige finns mer än 2 000 byggnader med samma energiprofil och samma användningsområde. Potentialen inom energioptimering kan räknas i hundratals miljoner om en större mängd kunder väljer 2Connect plattformen.

Anders Due-Boje CEO Free2move "Med vår medverkan i kundens långsiktiga projekt ges möjlighet att utveckla vår affär inom framtidens energi och miljösegment samtidigt som vi skapar mervärde för samhället. Långsiktiga effekter gällande kundens inriktning mot energioptimeringar och kvalitativa inomhusklimat kan komma avsevärt påverka fastighetens "hälsa" och energiförbrukning positivt. Med striktare regler för bl.a. data integritet och säkerhet, som kommer bli viktigt inom IoT lösningar, har Free2move positionerat sig med en komplett end-to-end lösning, driftsatt skarpt hos kund"

Stockholm den 16 december 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 08:00 CET.

Filer för nedladdning
<<
1
...
8
9
10
2016-12-16
Regulatorisk

Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större skala under 2017 och 2018.

2016-12-06
Regulatorisk

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.

<<
1
...
8
9
10

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden