Nyheter

Free2move bolagiserar HIOD

Free2move Holding AB bolagiserar sina två verksamheter (Bluetooth-moduler och HIOD) i två helägda dotterbolag, Free2move AB och HIOD Sports AB.

Motivet är att tydliggöra värdena i de två verksamheterna samt att lättare attrahera riskkapital till HIOD Sports AB. En process har inletts för att kapitalisera HIOD Sports AB via svenska och/eller internationella investerare. Målet är att få in 2 milj EURO till bolaget.

HIOD Sports AB har en färdig första produkt, HIOD One som är en kommunikationslösning för cyklister med vanliga cykeldatorfunktioner samt en unik möjlighet att kommunicera med sina cykelkompisar.

Ett antal avtal är klara med distributörer i Sverige, Europa och USA och produkten finns att köpa på exempelvis www.cykelmagneten.se

Se även www.hiodsports.com

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se  eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har två helägda dotterbolag, Free2move AB och HIOD Sports AB. Free2move är en global leverantör av produkter för trådlös kommunikation inom sport och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning
<<
1
...
22
23
24
25
26
>>
2012-08-30

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK
2012-06-29

Free2move har tecknat avtal med STM-Sport i Danmark för distribution av HIOD One där en initial order läggs.

2012-06-20

Free2move har tecknat avtal med säljpartners i UK, Belgien, Nederländerna och Luxemburg för sin försäljning av HIOD One.

2012-05-30

Schweiziska intercycle och tyska Sports Nut har lagt sina initiala beställningar på HIOD One som kommer att levereras första veckan i juni.

2012-05-28

Styrelsen i Free2move Holding AB har med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2012-05-07 beslutat genomföra en kvittningsemission omfattande 876 000 aktier och avser aktieägarlån motsvarande 438 000 kr.

2012-05-08

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2012-05-07, antogs valberedningens och styrelsens samtliga förslag

2012-05-02

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK
<<
1
...
22
23
24
25
26
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden