Nyheter

Billigare snöröjning av tak med IoT

Även i år fick många i fastighetsbranschen en ovälkommen överraskning genom stora snömängder på taken. Många blev tvungna att blixtinkalla snöröjning. Trots att det är enkelt att använda IoT- lösningar som erbjuder bättre framförhållning för snöröjning av taken.

Free2move har som mål att få fastighetsbranschen dra ordentlig nytta av IoT och AI-lösningar. Bolaget blev förbluffat när de fick klart för sig vilka stora summor fastighetsbolag betalar för snöröjningen av tak som beställs med kort framförhållning. Dessutom hade Free2move redan tagit fram en närliggande IoT-lösning som kunde användas.

- Vi insåg att vi redan kan erbjuda lösningar för att hantera snöröjningsproblematiken av tak till betydligt lägre kostnad. Att de smarta lösningarna redan finns ser vi som vår skyldighet att informera fastighetsbranschen om, berättar Torbjörn Fransson på Free2move.

Som civilingenjören som arbetat många år inom elektronikutveckling och nu är teknisk rådgivare och projektledare på Free2move, tycker han det är intressant att ta fram lösningar med IoT som ser till att många olika utmaningar i fastighetsbranschen blir lösta. En helhetslösning för att mäta snölast på tak bestående av beprövade sensorer som kopplas upp till molntjänster, kostar mindre än de flesta tror, även om man behöver ta hjälp av en byggnadskonstruktör. För exempelvis fastighetsägare till köpcentrum som har problem med stora mängder snö på stora platta tak, kan en sådan investering vara något som de snabbt sparar in.

Sensorer känner av den aktuella påverkan av takets bärande konstruktion och tillsammans med integrerade snöprognoser ger det värdefull information för att med framförhållning kunna bedöma när snöskottning behövs. Snöröjning kan på så sätt beställas i god tid vilket blir mycket billigare än panikutryckningarna. Man slipper också onödig snöröjning när systemet visar att det inte behövs.

Varför genomslaget har dröjt

Med tanke på de stora summor som går att spara in är det förvånande att det här inte har slagit igenom på bred front inom Sveriges fastighetsbransch.

Torbjörn Fransson ser flera anledningar till det. En del beror på att IoT och AI är nytt för branschen och att tekniken först på senare år har sjunkit i pris och blivit användarvänlig.

Han upplever också att det är en kommunikationsutmaning att nå fram med kunskapen i fastighetsbranschen, där mycket har fungerat på samma sätt under lång tid. I många andra branscher har allt smartare teknikanvändning tvingats fram genom hårdnad konkurrens, ett exempel är detaljhandeln där aktörer som inte varit snabba nog att dra nytta av smart teknik en efter en konkurreras ut idag.

Hur gör man då för att komma igång med det här på rätt sätt?

- Det lönar sig att börja med att testa på ett specifikt och extra utsatt ställe, sedan bygger man vidare, råder Torbjörn Fransson. 

2019-02-19

För ytterligare information:
Carina Wiklund, Kommunikationsansvarig Free2move, tel: +46 706 81 07 49, e-post: carina.wiklund@free2move.se 

Om Free2move
Free2move är en utvecklare, konsult och tjänsteleverantör inom IoT-teknik (Internet of Things) med inriktning mot fastighetsautomation och infrastruktur. Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar.

Filer för nedladdning
2019-02-22
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
Periodens rörelseresultat MSEK-9,3 (-9,1)
Periodens Resultat MSEK-10,2 (-9,2)
Orderstock vid periodens slut 200 TSEK
Likvida medel 131 TSEK (753 TSEK)
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,591 kr (-0,031 kr)
Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

2019-02-19

Även i år fick många i fastighetsbranschen en ovälkommen överraskning genom stora snömängder på taken. Många blev tvungna att blixtinkalla snöröjning. Trots att det är enkelt att använda IoT- lösningar som erbjuder bättre framförhållning för snöröjning av taken.

2019-01-24
Regulatorisk
2018-11-22
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7)
 • Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 2,0
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0011 kr (-0,0021) kr
2018-11-21

Free2move AB har ingått ett avtal med ett utvecklingsbolag gällande utveckling av lösningar och applikationer för att mäta, styra och reglera inomhusklimat för konsumentmarknaden.

2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-06-13

Vid årsstämman i Free2move Holding AB den 24 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 1000 (tusen) befintliga aktier, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur