Styrelse och revisor

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Marie-Louise Hellström Gefwert Styrelsens ordförande

Född 1952

Marie-Louise har internationell erfarenhet från ledande befattningar hos företag som Ericsson och Vattenfall. Hon har också lång erfarenhet från styrelsearbete i mindre och medelstora teknologiföretag.

Mats Köhlmark Styrelseledamot

Född 1948

Mats har lång erfarenhet från telekommunikation and radio och har haft flera chefspositioner inom Ericssons produktutveckling och även som COO Ericsson Japan.

Magnus Ask Styrelseledamot

Född 1954

Magnus har arbetat inom Ericsson med primärt personalledningsfrågor.  Han har haft seniora positioner inom HR i Asien och varit styrelsemedlem i ett flertal av Ericssons dotterbolag.

Peter Mörsell Styrelseledamot

Född 1961

Peter har haft flera ledande befattningar inom ekonomiområdet och då bland annat tjänster som CFO Statoil, Bauhaus och Apotek Hjärtat. Peter har även varit med och byggt upp Statoils operativa verksamhet i Estland och Lettland.

Göran Brandt Styrelseledamot

Född 1961

Göran har mer än 15 års erfarenhet från telekommunikation genom marknadsfokuserade tjänster hos Europolitan, Vodafone, Telenor och 3. Han har specialistkunskap inom Telematik, M2M och Internet of Things (IoT).

Revisor

Jan Carlsson Revisor

Auktoriserad revisor
Baker Tilly

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.