Valberedning

Valberedning för 2017 fastställd

Free2move Holdings valberedning inför stämman i april 2017 är fastställtd. I valberedningen ingår de två största ägarna Didrik Hamilton och P-A Bendt samt Gunnar Ek, som representant för de mindre aktieägarnas intressen och Marie-Louise Gefwert, styrelsens ordförande i Free2move Holding AB. Ytterligare medlem i valberedningen fastställs senare i avvaktan av pågående emission för att från uppdaterad ägarstatistik från Euroclear kontakta den person som i röstetal är tredje största ägaren och identifiera dennes intresse av att delta i valberedningens arbete.

Gunnar Ek är valberedningens ordförande och valberedningens ledamöter räknas som insiders fram till 20 februari 2017 då bokslutskommunikén släpps.

Ett första möte har hållits den 19 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 20 april 2017.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.