Valberedning

Valberedning för 2018 fastställd

Ett första möte i Free2move Holdings valberedning hölls den 12 december 2017 inför årsstämman 2018. I valberedningen ingår de av de tre största ägarna utsedda Didrik Hamilton, P-A Bendt och Micael Wikberg samt Gunnar Ek, som representant för de mindre aktieägarnas intressen. I valberedningen ingår även Marie-Louise Gefwert, styrelsens ordförande i F2M Holding AB. Gunnar Ek valdes till valberedningens ordförande.

Medlemmar i valberedningen kan komma att ändras som resultat av planerad emission i januari 2018 och uppdaterad ägarstatistik från Euroclear. Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.