Ägare

Per den 10 februari 2017 och enligt för styrelsen därefter kända förändringar den 19 februari 2017 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Antal ägare per 2017-02-10 är 4 656 st.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Soffloch Advice AB 515 640 811 17,29
P-A Bendt AB 471 857 242 15,82
Försäkringsbolaget Avanza Pension 145 410 368 4,88
Nordnet Pensionsförsäkring AB 68 792 093 2,31
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 33 359 269 1,12
Kenneth Wallin 30 545 000 1,02
Marie-Louise Gefwert genom bolag 24 189 410 0,81
Johan Bäck 21 000 000 0,70
Otte Sandegren 20 000 000 0,67
Richard Sundström 17 000 000 0,57
Övriga 1 634 252 161 54,80
Totalt 2 982 046 354  100,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.