Investor relations

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Free2moves aktie är listad på NGM Nordic MTF.

Ny order på IoT-lösning för positioneringstjänster

Free2move har fått en ny order på sin IoT-plattform 2Connect™. Beställningen är en del av ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med en större partner.

Läs mer

Övertecknad företrädesemission - Free2move tillförs 15,8 MSEK 

Totalt tecknades aktier till emissionskursen 0,03 kr per aktie för motsvarande cirka 16,4 MSEK. Detta innebär en överteckning om cirka 60 procent av företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK.  Styrelsen har beslutat om att utnyttja möjligheten till övertilldelning, varvid Bolaget erhåller det maximala beloppet om cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.